Badmintonová liga Prostějovského Večerníku
Skip Navigation Links

Poslední výsledky

21.5.2019
Spáčilová Spáčil - Sklenářová Karný
21:19 21:15 21:11
21.5.2019
František Střídecký - Martin Pytela
21:0 21:0 21:0 scr.
20.5.2019
František Střídecký - Michal Špaček
10:21 13:21 21:18 14:21
20.5.2019
Krč Krč - Sedlák Pummer
23:25 18:21 21:12 21:17 21:18
19.5.2019
Šustr Kvapil - Špaček Šín
21:12 21:13 21:17
19.5.2019
Sedlák Pummer - Vincze Vylášek
21:19 21:17 21:19
19.5.2019
Martin Pytela - Michal Špaček
14:21 9:21 12:21
18.5.2019
Krč Krč - Vincze Vylášek
21:8 21:13 21:17
15.5.2019
Jana Dosedělová - Miroslava Janečková
17:21 21:12 21:12 21:11
15.5.2019
David Vaněk - Lukáš Dědoch
21:15 21:13 21:13

Pravidla

BADMINTONONOVÁ LIGA PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU - pravidla

 

A) BADMINTONONOVÁ LIGA PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU je amatérská badmintonová soutěž ve dvouhře a čtyřhře mužů a žen, případně smíšených párů, která probíhá v průběhu roku vždy od 1. října do 30. června. Soutěže se mohou zúčastnit hráči, kteří nebyli v posledních pěti letech registrováni u Českého badmintonového svazu jako hráči. Startovné činí 350,- Kč, a je třeba ho uhradit pořadateli nejpozději před prvním soutěžním utkání na recepci Sportcentra. Pro účastníky ligy je stanovena snížená sazba za dvorce 200,- Kč. Příplatek za osoby na dvorci zůstává nezměněn. Dále mají účastníci ligy zvýhodněn také vstup do sauny za 120,- Kč / osoba / hod po celý den bez spouštěcího poplatku (minimálně pro 2 osoby). Tímto Vás prosím požádám o nahlášení při příchodu, že se jedná o účastníka ligy.

 

B) Hráči budou rozděleni do skupin po čtyřech. Rozdělení hráčů a hráček do skupin pro první kolo soutěže bude vycházet z losování. Noví účastníci soutěže budou začleněni do skupin na základě subjektivního rozhodnutí pořadatele. V rámci jednoho kola odehraje každý s každým ve skupině jedno utkání.

 

C) Pro každé kolo je jeden hráč určen jako „domácí“. Ten je povinen nabídnout „hostujícímu“ hráči termín pro odehrání utkání v prvních pěti dnech časového rozmezí, které je určeno pro příslušné kolo. Časové rozmezí pro jedno kolo soutěže je zpravidla 30 dní. Pokud „hostující“ hráč nepřijme nabízený termín, „domácí“ hráč je povinen nabídnout další dva náhradní termíny. Pokud tímto řádným způsobem „domácí“ hráč nevyzve „hostujícího“ hráče, je zápas kontumován ve prospěch „hostujícího“ hráče. V případě, že „hostující“ hráč nepřijme žádný ze tří nabízených termínů, je povinen nabídnout alternativní termín, na kterém se shodne s hráčem „domácím“. Pokud tak neučiní, je zápas kontumován ve prospěch „domácího“ hráče. Velmi prosíme o maximální vstřícnost protihráčů při domlouvání zápasů! Domácí hráč je ten, na kterého ukazuje šipka v tabulce. Poslední hráč ve skupině je vždy ve všech zápasech domácí, první hráč je vždy host.

 

D) Výsledek zápasu je povinen zapsat „domácí“ hráč do tabulky na http://htc.gotenis.cz, a to nejpozději do 24h posledního dne vymezeného termínu pro příslušné hrací kolo (nejlépe však ihned po odehrání zápasu). Pokud tak neučiní, bude zápas kontumován ve prospěch „hostujícího“ hráče.

 

E) Každý zápas musí být odehrán v termínu určeném pro příslušné hrací kolo. Nedostaví-li se některý z hráčů k dojednanému zápasu bez předchozí omluvy, je výsledek kontumován v jeho neprospěch. Neodehrají-li hráči zápas v řádném termínu a neohlásí-li výsledek zápasu v řádném termínu, bude výsledek zápasu kontumován podle výše uvedených pravidel. Neodehraje-li hráč ve dvou kolech po sobě po dvou zápasech (nebo více), bude ze soutěže vyřazen.

 

F) „Domácí“ hráč je povinen zajistit na zápas nové košíčky a rezervovat badmintonový kurt (doporučuje se alespoň na 60 minut, aby nedocházelo k tomu, že utkání nebude moci být řádně dohráno). Výlohy za pronájem tenisového kurtu k utkání v rámci "Badmintonové ligy Prostějovského Večerníku" hradí „domácí“ i „hostující“ hráči rovným dílem, resp. každý platí půl kurtu.

 

G) Každý zápas se hraje na tři vítězné sady, každá do 21 bodů s tím, že od stavu 20:20 strana, která první dosáhne dvoubodového vedení vyhrává set.

 

H) Po odehrání všech zápasů ve skupině je stanoveno pořadí hráčů ve skupině podle výsledků. První ze skupiny postupuje do nejbližší vyšší skupiny, poslední ze skupiny sestupuje o jednu skupinu níže. O pořadí ve skupině rozhoduje: 1) počet vyhraných zápasů, 2) vzájemný zápas, 3) poměr vyhraných ku prohraným setům v minitabulce hráčů se stejným počtem vyhraných zápasů 4) poměr vyhraných ku prohraným míčům v minitabulce hráčů se stejným počtem vyhraných zápasů 5) poměr vyhraných ku prohraným setům v kompletní tabulce.

 

I) Za vyhrané zápasy získávají hráči body. Za vyhraný zápas v nejnižší skupině získává hráč 1 bod. Každá vyšší skupina značí vždy o bod vyšší hodnocení (tedy např. je-li celkem 10 skupin, za vítězství v zápase v 1. skupině získává hráč 10 bodů). Každý hráč získává po odehrání nadpoloviční většiny zápasů ve skupině body za účast. Bodové hodnocení za účast odpovídá úrovni skupiny (nejnižší skupina 1 bod, každá vyšší vždy o bod více). Hráč, který po odehrání všech kol získá nejvíce bodů, se stává vítězem celého ročníku "Badmintonové ligy Prostějovského Večerníku".

 

I) Za vyhrané zápasy získávají hráči body. Hráč, který po odehrání všech kol získá nejvíce bodů, se stává vítězem celého ročníku 

 

J) Soutěž se hraje výhradně na badmintonových dvorcích Sportcentra Hotelu Tennis Club Prostějov.

 

K) Ceny obdrží hráči, kteří se umístí v soutěži na 1.-3. místě.

 

L) Hráči se účastní soutěže na vlastní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdravotní stav soutěžících.

 

M) Nastane-li v soutěži jakákoli sporná situace, již tyto pravidla nepostihují, rozhodnutí sporu náleží výhradně zástupci pořadateli soutěže, který se zavazuje posuzovat situace a rozhodovat v duchu fair play a v zájmu hladkého průběhu soutěže.

 

 

Ondřej Perůtka

Ředitel soutěže